ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้เว็บไซต์ของคุณที่สามารถเข้าถึงได้ที่ pathfindercut.com.au หรือ pathfinderaus.com.au (เว็บไซต์) เว็บไซต์นี้ได้รับการบำรุงรักษาและดำเนินการโดย Pathfinder Australia Pty Ltd (ABN 64 072 458 667) (ผู้เบิกทาง, we or us) (บริษัท ออสเตรเลีย) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท Pathfinder Cutting Technology LLC (บริษัท รับผิด จำกัด ที่จดทะเบียนในรัฐแคลิฟอร์เนีย) การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

 1. ขีดจำกัดความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Pathfinder หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ จะมีส่วนรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้งานใด ๆ เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ แม้ว่า บริษัท Pathfinder หรือ บริษัท ในเครือจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวหรือความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวได้คาดการณ์ไว้ได้อย่างสมเหตุสมผล

ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใด (เช่นเวิร์มหรือม้าโทรจัน) ซึ่งอาจรบกวนหรือทำลายการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

Pathfinder และ บริษัท ในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึงการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นของ Pathfinder หรือแก่บุคคลที่ได้ให้สิทธิ์เราในการใช้งาน คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาของเรายกเว้นที่ได้รับความเห็นชอบจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

เครื่องหมายการค้าของ Pathfinder และ บริษัท ในเครือที่ใช้บนเว็บไซต์นี้และเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมถึงการออกแบบและการถ่ายภาพยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ห้ามลอกเลียนแบบเลียนแบบหรือใช้วัสดุประเภทอื่นโดยปราศจากข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา

 1. สแปม

การเผยแพร่ที่อยู่อีเมลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้แสดงถึงความยินยอมที่จะรับข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

 1. การเชื่อมโยง

เรายินดีให้คุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุญาตจากบุคคลใดเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ และไม่รับรองหรือแสดงความเป็นตัวแทนเกี่ยวกับไซต์ที่เชื่อมโยงหรือองค์กรที่อ้างถึงในเว็บไซต์นั้น

 1. บริการสมัครสมาชิก
  • Pathfinder อาจเสนอให้สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่คุณสมัครรับบริการใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้คุณ:
   • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่คุณมีสิทธิ์เปิดเผยรายละเอียดที่คุณให้แก่เราเกี่ยวกับบริการสมัครสมาชิก
   • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่คุณมีสิทธิ์ใช้รายละเอียดการติดต่อที่คุณให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครรับบริการสมัครสมาชิก
   • รับประกันว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้องและหากข้อมูลใด ๆ ไม่ถูกต้องคุณจะให้ข้อมูลที่อัปเดตแก่เรา
   • คุณยินยอมที่จะถือครองและใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ตามนโยบายส่วนบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสมัครรับข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา และ
   • คุณรับทราบว่าเราจะไม่สามารถให้บริการสมัครสมาชิกแก่คุณได้เว้นแต่คุณจะให้ข้อมูลที่เราขอมา
  • ในกรณีที่บริการที่คุณสมัครสมาชิกช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงส่วนที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ผ่านบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านหรือการควบคุมการเข้าถึงอื่น ๆ ที่ออกโดย Pathfinder คุณยอมรับว่า:
   • คุณต้องรับผิดชอบต่อการควบคุมการเข้าใช้และกิจกรรมทั้งหมดภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Pathfinder ทราบทันทีหากคุณทราบว่าบุคคลที่สามมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณหรือหากความปลอดภัยของบัญชีของคุณถูกบุกรุก
   • คุณรับรองว่าคุณจะไม่ใช้บัญชีของคุณที่เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องและคุณจะไม่อัพโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่ข่มขู่หมิ่นประมาทเหยียดหยามหรือหยาบคาย มีรหัสที่เป็นอันตรายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดเนื้อหาของเว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์
   • คุณจะไม่ใช้บัญชีของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ (นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของ Pathfinder)
   • คุณอนุญาตให้ Pathfinder ใช้เนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังเว็บไซต์:
    • ในการดำเนินงานของเว็บไซต์และการให้บริการแก่ผู้ใช้เว็บไซต์
    • สำหรับการเผยแพร่และเผยแพร่ในเอกสารอื่น ๆ ที่เผยแพร่และเผยแพร่โดย Pathfinder เกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัท รวมถึงสิทธิในการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลและสร้างผลงานลอกเลียนแบบเพื่อวัตถุประสงค์นั้น และ
   • Pathfinder สามารถลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่คุณอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและดุลยพินิจอย่างเห็นได้ชัด
  • Pathfinder อาจเปิดโอกาสให้คุณลงทะเบียนสำหรับบริการสมัครสมาชิกโดยบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่เราเปิดใช้งานการลงทะเบียนบริการภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของเราเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะได้รับการระบุโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณอนุญาตให้ Pathfinder เปิดเผยข้อมูลที่คุณให้ในส่วนที่เกี่ยวกับการสมัครรับบริการดังกล่าวแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและรับทราบว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บโดยบุคคลที่สามตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สามและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
  • Pathfinder อาจยุติการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณมีสำเนาของเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ Pathfinder จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญหายของไฟล์ข้อมูลหรือเอกสารอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการสิ้นสุดหรือจำกัดความบริการที่จัดให้ผ่านทางเว็บไซต์
 1. การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดเหล่านี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อที่จะตรวจสอบข้อกำหนดในปัจจุบันของเรา การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขแล้ว

 

EnglishFrenchGermanItalianKoreanSpanishThai